We gaan van start

De dieren­be­scher­ming, na­tuur­be­scher­ming en tal van andere ini­tiatieven om iets te be­scher­men zijn min of meer gemeengoed. Maar voor de bij was er nog niets. Wel heel erg veel initiatieven, maar dé bijenbescherming dus nog niet.

Dat het niet goed gaat met de bij is algemeen bekend. Van de meer dan 360 soorten doet het overgrote deel het niet goed, en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Bijen zijn van essentieel belang voor het bestuiven van allerlei gewassen en fruitsoorten. Ze zijn dus van groot belang voor een stevig deel van onze eigen voedselketen.

Ons doel is om de  bijen niet alleen te beschermen, maar ook om ze alle mogelijke middelen te geven om de populaties weer te laten groeien. Die middelen bestaan niet alleen uit meer habitat, maar vooral uit minder factoren die de bij nu de das omdoen. Zoals bijvoorbeeld delen van bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt.