Het beschermen van bijen is iets dat heel veel verder gaat dan sec het beschermen van bijen in het algemeen. Iets beschermen is strijden voor een behoud van iets, maar nu bijen het de laatste jaren extreem moeilijk hebben gehad is beschermen ook iets geworden waarbij moet worden gekeken naar het herstellen van aantallen tot er weer sprake is van gezonde aantallen. Niet beschermen wat er is, maar beschermen wat het eigenlijk hoort te zijn.

Ons primaire doel is het bundelen van kennis. Nederland telt een groot aantal experts op tal van gebieden welke een raakvlak hebben met het beschermen van de bij. Er is al heel erg veel kennis en er lopen nog steeds heel erg veel onderzoeken. Door het bundelen van expertise en de resultaten van onderzoeken moet het mogelijk zijn om sneller een goed inzicht te hebben in de factoren welke het welzijn en de teloorgang van bijen in het algemeen beïnvloeden.

Een tweede doel is