Bomen voor bijen?

Er zijn heel erg veel initiatieven die als doel het beschermen van de bij hebben. Maar ze werken vaak naast elkaar, en niet met elkaar. Iedereen zoekt een eigen manier om de bij vooruit te helpen, en op zich is dat alleen maar goed. Juist omdat iedereen een andere insteek heeft en net even anders werkt ontstaat er steeds meer inzicht in wat wel en wat niet werkt.

Maar wat als je het heel erg groot aan wilt pakken? Het is bewezen dat het inzaaien van akkers met bloemenmengsels werkt. En niet alleen voor de bij. Ook tal van andere insecten, vogels en het bodemleven hebben er baat bij. Helaas is het inzaaien van een akker een redelijk kostbare zaak. Per hectare kom je al gauw uit op een bedrag van rond de 4.000 euro. Immers, naast het zaad en het voorbereiden van de akker moet je ook de gederfde inkomsten van de boer compenseren.

Om een goed effect te hebben moet je het inzaaien van akkers groot aanpakken. En dat kost heel erg veel geld. Toch zijn er oplossingen denkbaar, waarbij je duizenden hectares kunt inzetten ten bate van de bijen.

Er is op dit moment veel discussie rond de vraag hoe de uitstoot van stikstof kan worden verminderd. De veestapel halveren is een vaak gehoorde oplossing. Dat kan onder meer door boeren uit te kopen. Maar niet elke boer wil stoppen. Wat nu als je een modus weet te vinden waarbij de boer diens veestapel halveert en tegelijkertijd diens inkomen op hetzelfde niveau weet te houden?

Een boer die nu 50 hectare in gebruik heeft en daarvan 25 hectare een andere bestemming moet geven tengevolge van de verplichte krimp heeft als voornaamste probleem dat er vaak een dikke hypotheek rust op zijn bedrijf. En die hypotheek moet worden ingelost naar rato van de krimp of de 25 hectare die uit de bedrijfsvoering moet worden gehaald moet evenveel opbrengen als die hectares opbrachten binnen de normale bedrijfsvoering.

Het land is er, de boeren zijn er. En vaak is ook de wil om te veranderen er wel. Je zou dus kunnen stellen dat als je een gedegen plan hebt het mogelijk moet zijn om ongeveer 5.000 hectare om te vormen. In wat? Puur natuur.

Een boer die moet inkrimpen heeft als de krimp eenmaal een feit is tijd over. Een boer heeft de machines en de kennis om land te bewerken, en een boer kent zijn eigen land als zijn broekzak. In feite is dat ook het vreemde aan het beleid van de overheid. Nederland moet groener, maar degenen die daar de meeste invloed op uit kunnen oefenen in een heel erg directe lijn probeert men weg te werken. Wij zien dat duidelijk anders.

Puur natuur. Wel, eigenlijk klopt dat niet helemaal. Puur natuur is een gebied waar de natuur haar eigen gang gaat, maar dat levert niets op. Dus eigenlijk gaat ons idee om een ander soort cultivatie van vrijkomende grond. Maar dan wel op zo’n manier dat er hooguit eens per jaar een trekker overheen gaat.

Onze wereld moet groener. Bomen maken de wereld groener. Ze nemen CO2 op, ze brengen iets verkoeling, op de lange termijn leveren ze hout en ze produceren zuurstof. Bomen hebben dus een ecologisch nut en een commercieel nut. Maar met de aanplant van een paar duizend bomen maak je nog niet echt een verschil. Dus wat als je gaat voor de aanplant van 50 miljoen bomen? Niet ergens ver weg, maar hier in Nederland. Het lijkt een enorm surrealistisch aantal, maar het is wel degelijk te doen.